Termékkeresés

Általános szerződési feltételek

Örömmel üdvözöljük a Kiskert.com webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené az alábbiakat szíveskedjen elolvasni.

Az eladó adatai

 
Kis-ber Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Szolgáltató Kft. 2947 Ete Petőfi S. u. 4.
Cégjegyzékszám (Tatabányai Törvényszék Cégbírósága) Cg. 11-09-012016
Adószám: 13837093-2-11
Telefonszám: +36 30 3486134
Fax: +36 34 387614
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tárhely szolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Adatkezelési azonosító: NAIH-61291/2012

 

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:
  1. A Kiskert.com webáruházban történő vásárlás elektronikus úton történik, Interneten keresztül a http://www.kiskert.com/ webcímen. Amennyiben az Ön által keresett termék nem található meg Internetes áruházunkban, úgy e-mailen, telefonon érdeklődhet, illetve rendelését is leadhatja a weblapon található bármely elérhetőségen.

  2. Kiskert.com webáruház a távollévők közötti szerződéskötésben a magyar nyelvet alkalmazza.

  3. A Kiskert.com webáruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és a rendeléssel egyidejűleg elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek ismer el.

 2. REGISZTRÁCIÓ (a regisztrációról bővebben)

  1. Amennyiben a vásárló először veszi igénybe a Kiskert.com webáruház szolgáltatásait , a vásárlást megelőzően pontos adatainak megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.A regisztrációs űrlapon a csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező, enélkül a rendszer nem engedi a regisztrációt. Az opcionálisan kitölthető mezők megadása a regisztrációt követően bármikor a személyes adatok módosítása menüpontban megtehető.

  2. A regisztráció befejezéséhez a vásárlónak érvényesítenie kell fiókját, enélkül a belépés és a vásárlás nem lehetséges. A vásárlói fiók érvényesítését a webáruház üzemeltetője is elvégezheti.

  3. Bármelyik regisztrációs lapot, amelyiket téves vagy nem valós adatokkal töltöttek ki, érvénytelennek nyilvánítjuk és rendszerünkből töröljük. A Kiskert.com webáruház üzemeltetője semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért. Az ebből eredő kár megtérítését azonban követelheti a hibás adatot megadó vásárlótól.

 3. A BEMUTATOTT TERMÉKEK

  1. A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen.

  2. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza a mindenkori, Magyarországon hatályos jogszabályok szerinti  ÁFA (általános forgalmi adó) összegét is. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján a Kiskert.com ajánlati kötöttsége nem áll be.

 4. GARANCIA, SZAVATOSSÁG

  • Garanciális feltételek

  • HIVATALOS  MAGYARORSZÁGI GARANCIA a vásárolt termékhez.Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazzuk (151/2003 kormányrendelet)!Az általunk forgalmazott termékekhez tehát a garanciát, a gyártók magyarországi importőrei biztosítják Önnek. Így Ön élvezheti a szervizháttér biztonságát és a terméktámogatásokat. Csak ez a típusú garancia biztosítja, hogy szükség esetén, készülékét a lehető legrövidebb időn belül szakszerűen megjavítsák vagy tudjuk újra cserélni, ha a szakszerviz úgy dönt!

  • Kellékszavatosság : Ön a Kis-ber Kft. Kft. hibás teljesítése esetén a Kis-ber Kft. vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A vevő fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl a vásárló kellékszavatossági igényét már nem tudja érvényesíteni. A Vevő a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont a Vevő köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele amennyiben a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Kis-ber Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  • Termékszavatosság : Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő eldöntheti, hogy a korábban ismertetett Kellékszavatossági jogot vagy a Termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék abban az esetben tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vevő a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vevő e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
   A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  • Jótállás: Hibás teljesítés esetén a Kis-ber Kft. a 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet alapján az illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) a kötelező 1 év jótállást vállal. A Kis-ber Kft. vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok az Kellékszavatosság és a Termékszavatosság ismertetésénél meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a vásárló kérheti a termék cseréjét, vagy javítását. Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje készlethiány miatt, a javítás lehetősége áll fenn. Lehetőség van az árleszállítás igénylésére illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség. Amennyiben a Vevő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét a Kis-ber Kft. vállalkozás köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét jelezheti személyesen vagy levélben az alábbi elérhetőségek egyikén:

  • • Webáruház: http://www.kiskert.com/kapcsolat/1-nev
   • Telefon: +36 30 3486134

  • • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  • A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma.    
   A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett a gyártó.
     
   Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:
   -    A termék teljes gyári csomagolása minden gyári kiegészítővel
   -    A  nyugta vagy számla egy példánya,
   -    A cégünk által kiállított jótállási jegy,
   -  A termékhez gyárilag mellékelt GYÁRI GARNCIAJEGY (amennyiben átadtunk ilyet, ha nem akkor az előzőkben felsoroltak szükségesek).
   Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni! A garanciális problémával cégünknek behozott készülékeket továbbítjuk a cégünknek garanciális hátteret biztosító vonatkozó beszállítónkhoz, aki intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1-2 hét, de a szervizek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.A 72 órás csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások ( pl. leesés következtében összetört, beázott, ráléptek, stb. ) cseréjének elkerülése miatt a gyártók, forgalmazók csak a hivatalos szerviz szakvélemény alapján vállalják a 72 órás cserét. Ennek megfelelően a további teendők a termék 72 órán belüli meghibásodása esetén:Az észlelt meghibásodást be kell jelenteni a forgalmazó (eladó), gyártó/ importőr telefon számán vagy a központi szakszervizénél (bővebb információ telefonszám a termékhez mellékelt garancia levélben van). Ha a szerviz kivizsgálása alapján a bejelentés jogos, a gyártó vállalja a termék azonnali cseréjét.Amennyiben egyértelmű, hogy rendeltetésszerű használat következtében történt a 72 órán belüli meghibásodás akkor természetesen azonnali cserét biztosítunk.Amennyiben nem egyértelmű a rendeltetésszerű használat, akkor Webáruházunk is csak a hivatalos szakszerviz szakvéleményének ismeretében vállalja a meghibásodott termék 72 órán belüli meghibásodás cseréjét.A termék meghibásodása esetén a csomagolásban lévő, vagy a számlával együtt Önnek átadott garanciajegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni.
       
   Portósan küldött csomagokat nem vesz át Webáruházunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!A garanciális visszajuttatás, és a bevizsgálás költségeit minden esetben a vásárló állja, természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról, vagy a garanciális feltételek alá eső problémáról van szó, akkor a webáruház utólag megtéríti a szállítás, és a bevizsgálás költségét.  Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni.Amennyiben a szavatossági, vagy jótállási idő valamely terméknél nem került feltüntetésre, úgy annak jótállási vagy szavatossági ideje iránt érdeklődjön telefonon az ügyfélszolgálaton.Vevőink természetesen gyakorolhatják a 14 munkanapos elállási jogukat, amit a 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet  a távollévők között kötött szerződésekről szabályoz. Termékválasztékunk közül a NÖVÉNYEKRE - jellegüknél fogva - a rendelet 29. § d pontja vonatkozik.
 1. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS (a rendelésről bővebben)
  1. A Kiskert.com webáruházban történt rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen üzletszabályzatot (megrendelés véglegesítésekor a felhasználási és szállítási feltételek elfogadása jelölőnégyzet kipipálása), tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával. Továbbá vásárló tisztában van azzal, hogy a rendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget keletkeztet a webáruház üzemeltetője irányában.
  2. A Kiskert.com webáruházban történt vásárlást követően a vásárló a szállítással kapcsolatos lehetőségek (Postázásra és szállításra vonatkozó feltételek - menüpont) közül a rendelés leadása során választja ki a számára megfelelőt. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló az ezen az oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Kiskert.com felelősséget nem vállal.
  3. Terméket külföldre kizárólag külön megállapodás szerint szállítunk.
  4. A vevő köteles a kiszállítást követően a csomagot tételesen ellenőrizni és amennyiben abban mennyiségi hibát talál, azt a weblapon található elérhetőségek valamelyikén az átvételt követő 3 munkanapon belül jelezni. Az átvételt követő 3 munkanapon túl a küldött áruk mennyisége tekintetében kifogást nem áll módunkban elfogadni.
  5. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. Amennyiben a kiszállítás ezt követően is sikertelen , és ebből a Kiskert.com webáruház üzemeltetőjének anyagi kára származik a vásárló köteles azt részére megtéríteni.
 2. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
  1. A vevő jogosult a megrendeléstől elállni, de a lemondást még a kiszállítást megelőzően közölnie kell a webáruház üzemeltetőjével. A rendelést a kiszállítást megelőző 72 órán belül már nem mondható le. Vásárló a lemondást jelezheti e-mailen vagy telefonon a Kiskert.com ügyfélszolgálatán. A szállítást megelőzően 72 órán túl történő lemondás esetén a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli. Amennyiben a lemondás 72 órán belül következik be , akkor a webáruház üzemeltetője a megrendelt áruk ellenértékének 25%-át követelheti vevőtől.
 3. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
  1. A Kiskert.com webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
  2. A Kiskert.com webáruház üzemeltetője semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
   1. Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
   2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Kiskert.com áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
   3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
   4. Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
   5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.
   6. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
  3. A Kiskert.com webáruház üzemeltetője nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a Kiskert.com webáruházhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be.
  4. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
  5. Egyedül a vásárló felelős a Kiskert.com webáruházhoz való kapcsolódásáért és a Kiskert.com webáruházban való vásárlásért.
  6. A Kiskert.com webáruház üzemeltetője nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.
  7. A Kiskert.com webáruház üzemeltetője bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Kiskert.com áruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba. A változtatás a már leadott és elfogadott, de még nem teljesített megrendelésekre nem terjed ki.
  8. A Kiskert.com webáruház üzemeltetője bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a Kiskert.com webáruházat, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Kiskert.com webáruház üzemeltetője nem vonható felelősségre, ha így tesz.
  9. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a Kiskert.com webáruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
  10. Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Kiskert.com szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.

 

  1. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
   A Kis-ber Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 

   Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. 

   Az adatkezelő címe: Kis-ber Kft. 2947 Ete Petőfi S. u. 4.
   Az adatkezelő elérhetősége: +36 30 3486134, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása. 
   Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 
   Az érintettek köre: regisztrált felhasználók.
   A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.
   Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. 

   Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
   - A Kis-ber Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai. 
   - A csomag kézbesítésében résztvevő futárszolgálat és munkatársai . 

   Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 365 napon túl törlésre kerülnek.

   A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:
   - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
   - személyes adatainak helyesbítését, 
   - személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

   A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. 

   Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. 

   Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

   Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághozwww.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat. 

 

Kosár

 x 

A kosár üres

Termékkeresés

Webáruház

Az oldal sütiket (cookie) használ az autentikációhoz, navigációhoz és egyéb funciókhoz. Az oldal használatával hozzájárul, hogy a weboldal ilyen típusú sütiket helyezzen el az Ön eszközén.