Termékkeresés

Örömmel üdvözöljük a Kiskert.com webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené az alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni.

Az eladó adatai

 
Kis-ber Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Szolgáltató Kft. 2947 Ete Petőfi S. u. 4.
Cégjegyzékszám: 11-09-012016
Adószám: 13837093-2-11
Telefonszám: +36 30 3486134
Email:

kiskert@kiskert.com

 

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:
  1. A Kiskert.com webáruházban történő vásárlás elektronikus úton történik, Interneten keresztül a http://www.kiskert.com/ webcímen. Amennyiben az Ön által keresett termék nem található meg Internetes áruházunkban, úgy e-mailen, telefonon érdeklődhet, illetve rendelését is leadhatja  a weblapon található elérhetőségekeken.
  2. A Kiskert.com webáruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és a rendeléssel egyidejűleg elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek ismer el.
 2. REGISZTRÁCIÓ (a regisztrációról bővebben)
  1. Amennyiben a vásárló először veszi igénybe a Kiskert.com webáruház szolgáltatásait , a vásárlást megelőzően pontos adatainak megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.A regisztrációs űrlapon a csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező, enélkül a rendszer nem engedi a regisztrációt. Az opcionálisan kitölthető mezők megadása a regisztrációt követően bármikor a személyes adatok módosítása menüpontban megtehető.
  2. A regisztráció befejezéséhez a vásárlónak érvényesítenie kell fiókját, enélkül a belépés és a vásárlás nem lehetséges.
  3. Bármelyik regisztrációs lapot, amelyiket téves vagy nem valós adatokkal  töltöttek ki, érvénytelennek nyilvánítjuk és rendszerünkből töröljük. A Kiskert.com webáruház üzemeltetője  semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért. Az ebből eredő kár megtérítését azonban követelheti a hibás adatot megadó vásárlótól.
 3. A BEMUTATOTT TERMÉKEK
 4. A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen.
  1. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján a Kiskert.com ajánlati kötöttsége nem áll be.
 5. GARANCIA, SZAVATOSSÁG
  1. Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve. A vevő hibás teljesítés esetén haladéktalanul jelezze (e-mail, telefon) a hibát, a hiba felismerése után és közölje szavatossági igényét.
  2. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.
  3. Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben javítja, illetve cseréli ki, ha annak hibája bizonyítottan az ő hibájából keletkezett.
 6. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS(a rendelésről bővebben)
  1. A Kiskert.com webáruházban történt rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.
  2. A Kiskert.com webruházban történt vásárlást követően a vásárló a szállítással kapcsolatos lehetőségek (Postázásra és szállításra vonatkozó feltételek - menüpont) közül a rendelés leadása során választja ki a számára megfelelőt. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló az ezen az oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Kiskert.com felelősséget nem vállal.
  3. Terméket külföldre külön megállapodás szerint szállítunk.
  4. A vevő köteles a kiszállítást követően a csomagot tételesen ellenőrizni és amennyiben abban mennyiségi hibát talál, azt a weblapon található elérhetőségek valamelyikén az átvételt követő 3 munkanapon belül jelezni. Az átvételt követő 3 munkanapon túl a küldött áruk mennyisége tekintetében kifogást nem áll módunkban elfogadni.
  5. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. Amennyiben a kiszállítás ezt követően is sikertelen , és ebből a Kiskert.com webáruház üzemeltetőjének anyagi kára származik a vásárló köteles azt részére megtéríteni.
 7. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
  1. A vevő jogosult a megrendeléstől elállni, de a lemondást még a kiszállítást  megelőzően  közölnie kell a webáruház üzemeltetőjével. A rendelést a kiszállítást megelőző 72 órán belül már nem mondható le. Vásárló a lemondást jelezheti e-mailen vagy telefonon a Kiskert.com ügyfélszolgálatán. A szállítást megelőzően 72 órán túl történő lemondás  esetén a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli. Amennyiben a lemondás 72 órán belül következik be , akkor a webáruház üzemeltetője a megrendelt áruk ellenértékének 25%-át követelheti vevőtől.
 8. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
  1. A Kiskert.com webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
  2. A Kiskert.com webáruház üzemeltetője semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
   1. Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
   2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Kiskert.com áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
   3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
   4. Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
   5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.
   6. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
  3. A Kiskert.com webáruház üzemeltetője nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a Kiskert.com webáruházhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be.
  4. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
  5. Egyedül a vásárló felelős a Kiskert.com webáruházhoz való kapcsolódásáért és a Kiskert.com webáruházban való vásárlásért.
  6. A Kiskert.com webáruház üzemeltetője nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.
  7. A Kiskert.com webáruház üzemeltetője bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Kiskert.com áruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba. A változtatás a már leadott és elfogadott, de még nem teljesített megrendelésekre nem terjed ki.
  8. A Kiskert.com webáruház üzemeltetője bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a Kiskert.com webáruházat, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Kiskert.com  webáruház üzemeltetője nem vonható felelősségre, ha így tesz.
  9. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a Kiskert.com webáruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
  10. Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Kiskert.com szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.
 9. SZEMÉLYES ADATOK
  1. A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden vásárlónak joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely vagy akár az összes általa megadott információt, adatot.
  2. A Kiskert.com webáruház üzemeltetője a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
  3. Külön rendelkezés hiányában a Kiskert.com webáruházban a regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat akcióiról és újdonságairól.

Kosár

 x 

A kosara még üres

Termékkeresés

Webáruház